Подати запит

Запит на публічну інформацію 

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації Державним підприємством «Медичні закупівлі України» здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на публічну інформацію має містити: 

 1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
 3. підпис і дата, за умови подання запиту в письмовій формі.

Звернення громадян

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

У зверненні громадян має бути зазначено: 

 1. прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
 2. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 3. підпис і дата, за умови подання запиту в письмовій формі.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Подати запит можна наступним чином: 

 • надіславши письмовий запит на адресу: ДП «Медичні закупівлі України», вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001
 • електронною поштою: [email protected] 
 • скориставшись формою нижче: 

Від фізичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Від юридичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Примітки: 

 1. Подаючі запит запитувач автоматично дає згоду на обробку і використання персональних даних згідно з законодавством України.
 2. Форми запитів можна отримати в Державному підприємстві «Медичні закупівлі України», вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001.
 3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 7. Інформація на запит надається безоплатно.
 8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

9.1. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої Статутом, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

9.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або є конфіденційною інформацією;

9.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;

9.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Державне підприємство «Медичні закупівлі України»

вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001

Офісний телефон: +38 (063) 651 90 25

[email protected]

 

Контакти для журналістів

Квітка Ксенія 

Радниця з питань комунікації

Телефон: +38 (050) 531 54 82 (з питань, що не стосуються запитів ЗМІ, телефонуйте на офісний номер)

[email protected]

 

Підписатися на новини ДП МЗУ

Щомісяця надсилаємо дайджест новин. Не пропустіть.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
© Copyright 2020 . Всі права захищено/ All rights reserved. Державне підприємство «Медичні закупівлі України»/ State Enterprise "Medical Procurement of Ukraine"