Процедуру договорів керованого доступу запроваджено в Україні з 15 лютого 2021 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61 затверджено: 

  • Порядок проведення переговорів щодо договорів керованого доступу; 
  • Порядок укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу; 
  • Типову форму договору керованого доступу.

До початку процедури договорів керованого доступу заявник подає необхідні документи уповноваженому органу для проведення державної оцінки медичних технологій щодо відповідного лікарського засобу у порядку, визначеному законодавством, за власною ініціативою або у разі настання стихійного лиха, катастрофи, епідемії, а також під час дії надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану - у відповідь на пропозицію МОЗ.

Принагідно зазначимо, що у Верховний Раді України зареєстровано законопроект № 4662 від 28.01.2021 "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу", яким запропоновано вивести процедури договорів керованого доступу з-під дії Закону України "Про публічні закупівлі".

Заклади охорони здоров'я, незалежно від форми власності, що уклали контракт з НСЗУ,  будуть самостійно закуповувати відповідні МНН з подальшою компенсацією від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.

Основним інструментом, що використовується для ввезення незареєстрованих лікарських засобів у рамках централізованих закупівель є їх включення Кабінетом міністрів України до переліку незареєстрованих лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами), які можуть бути ввезені на територію України з метою постачання за результатами закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за кошти державного бюджету.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 82 пропозиції щодо формування такого переліку та внесення змін до нього подаються МОЗ України до Кабінету міністрів України, а також можуть подаватися:

  • центральними органами виконавчої влади;
  • особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі;
  • обласними, Київської та Севастопольської міськими держадміністраціями;
  • закладами охорони здоров’я;
  • інститутами громадянського суспільства.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України»

Кловський узвіз 7, м. Київ, 01021

Офісний телефон: +38 (067) 134 42 81

office@medzakupivli.com

 
© Copyright 2024. Всі права захищено / All rights reserved. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» / State Enterprise "Medical Procurement of Ukraine"