У проекті Договору зазначено, що Постачальник надає Замовнику забезпечення попередньої оплати у формі Банківської гарантії, наданої обслуговуючим банком Постачальника. 

Умова проекту Договору щодо надання банківської гарантії обслуговуючим банком Постачальника не є дискримінаційною та не зобов’язує учасників відкривати рахунки у банку (який видав банківську гарантію), оскільки учасником може бути зазначено реквізити банків у яких такий учасник обслуговується. 

 

Попередня оплата може проводитись Замовником з урахуванням положень бюджетного законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення попередньої оплати.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298, передбачено можливість здійснення попередньої оплати в разі закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних послуг на строк не більше одного року. 

Згідно з пунктом 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.01.2020 № 102 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку визначаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів в особі керівників, які несуть персональну відповідальність, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Встановлений проектом Договору строк оплати за партію поставленої продукції обумовлений практикою проведення органами казначейства поточного візуального контролю документації на стадії здійснення платежу, що сповільнює обробку документів, проходження платежів та потребує певного часу на казначейське обслуговування бюджетів органами казначейства. 

У випадках, коли стороною договору виступає нерезидент України додаткового часу потребує розгляд органами казначейства заявок на забезпечення іноземною валютою, а також здійснення операцій з купівлі відповідної суми іноземної валюти. 

Оскільки положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено забезпечення рівних умов для всіх учасників процедури закупівлі, встановлений строк оплати є вмотивованим та достатнім для проведення усіх необхідних дій стосовно проведення оплати за партію поставленої продукції з боку замовника. При цьому, встановлений строк оплати не обмежує замовника у можливості здійснення оплати у строк коротший, ніж це встановлено умовами проекту Договору.

 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України»

вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001

Офісний телефон: +38 (067) 134 42 81

office@medzakupivli.com

 
© Copyright 2023 . Всі права захищено/ All rights reserved. Державне підприємство «Медичні закупівлі України»/ State Enterprise "Medical Procurement of Ukraine"