This image for Image Layouts addon

Подати запит

Запит на публічну інформацію має містити: 

 • Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
 • Підпис і дата, за умови подання запиту в письмовій формі.

Подати запит можна наступним чином:

 • Надіславши письмовий запит на адресу: ДП «Медичні закупівлі України», вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001
 • Електронною поштою: office@medzakupivli.com 
 • Скориставшись формою нижче: 

Від фізичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Не може бути пустим.

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Від юридичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Не може бути пустим.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Не може бути пустим.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Примітки:

 • Подаючі запит запитувач автоматично дає згоду на обробку і використання персональних даних згідно з законодавством України;
 • Форми запитів можна отримати в Державному підприємстві «Медичні закупівлі України», вул. Хрещатик 22, м. Київ, 01001;
 • У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації;
 • Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту;
 • У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту;
 • У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту;
 • Інформація на запит надається безоплатно;
 • У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат;
 • У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 1. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. Інформація, що запитується, належить до категорії з обмеженим доступом або є конфіденційною;
 3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;
 4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України»

Кловський узвіз 7, м. Київ, 01021

Офісний телефон: +38 (067) 134 42 81

office@medzakupivli.com

 
© Copyright 2024. Всі права захищено / All rights reserved. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» / State Enterprise "Medical Procurement of Ukraine"